Etableringen af Hebsgaards samling af glaskunst i Støberihallerne vil skabe et helt nyt og spændende Kulturrum i Præstø.


Udover støberihallerne findes der yderligere to bygninger, som vil kunne inddrages til museets formål. Bygningerne afgrænser, sammen med bygningerne mod Adelgade, et unikt gårdrum, der også vil kunne anvendes til kulturelle formål.


I den østvendte bygning kan der etableres foyer, billetsalg, museumsbutik og kunstcafé. Indgangen til Kunsthal Glas finder sted gennem denne bygning, hvor man træder direkte ind i selve museet – igennem den allerede eksisterende og historiske hvælving. Udgangen er ligeledes samme sted – hvilket giver god mulighed for, at man kan besøge både butik og café og give sig tid til endnu mere fordybelse.


Der er yderligere to etager i bygningen, som kan rumme undervisning, foredragsvirksomhed, møderum etc. og dermed blive en integreret del af et samlet kulturelt mødested. Der vil blive mulighed for at afholde mindre musikarrangementer, foredrag, workshops og møder, som også administreres og betjenes af frivillige. I Kulturrum Præstø er der bogstaveligt talt højt til loftet og plads til fantasi og kreativitet. I den vestvendte bygning kan der etableres to lejligheder, som kan benyttes af de gæstekunstnere, der måtte kommer i forbindelse med museet. Vi forestiller os, at også helt nyuddannede kunstnere kan benytte disse i en kortere eller længere periode. Et sådant ophold, i Kulturrum Præstø, vil give gæsterne ro, god inspiration og øget iderigdom.