Kunsthal Glas vil »åbne byen«


Bygningerne er meget centralt placeret på hovedgaden i Præstø, på en 3000 m2 stor grund. Nordsiden vender ud imod Adelgade, hvorfra der, gennem en port, er adgang til gårdspladsen. Sydsiden vender ned mod Tubæk. Støberiets syd gavl, er den gavl, der ligger tættest placeret mod Tubæk, af alle ejendomme i Præstø, hvilket bevirker, at der er en hel ugenert »oase«. På modsatte side af Tubæk ligger Engen, så der er fri udsigt til byens grønne områder.


Udstillingen af Per Hebsgaards glaskunstsamling i de gamle støberihaller, er en enestående mulighed for at bevare nogle industriarkitektoniske bygninger samtidig med, at de får et nyt og spændende indhold. En offentlig adgang fra engen og Tubæk å, eventuelt med en ny gangbro, vil »åbne« byen mod syd. Det vil give borgere og besøgende i Præstø en enestående mulighed for at »genopdage« den gamle købstadsgrænse og fornemmelsen af den gamle ø.


Et samspil mellem kunsten og aktiviteterne i støberihallerne samt den smukke bynære natur, vil være til gavn for hele byen og dens fremtid.


Der vil være mulighed for at skabe et levende miljø i gården og bag støberihallernes syd gavl, hvor der ligger en grøn oase mod Tubæk å og engen. I umiddelbar tilknytning til museet vil en lille udendørs cafe i baghaven være en attraktion.


De eksisterende gangbroer kunne renoveres og en ny etableres i umiddelbar nærhed af museet, der således får adgang fra syd. Der kunne etableres små anløbssteder til kanoer. Endvidere kunne der etableres et system af gangstier, således at adgangen til byen på cykel, eller til fods, gøres endnu mere attraktiv samtidig med, at det bliver muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om øen.


Realiseres planerne vil det betyde, at byen åbnes. Sydfra kan man spadsere gennem et bynært naturområde til kunstoplevelser, cafe og byens hovedgade med handel. Fra fjorden i nord, over havnen, Jeppe Heins vandkunst gennem byens handelsområde til museum, kulturtilbud og bynær natur mod Tubæk å og engen, der således bindes fint sammen på tværs.


Mindre end 100 meter fra bygningerne, forefindes et meget stort parkeringsanlæg, som til fulde vil dække behovet.