Støberihallernens historie

Stjernevindue

I 1844 købte hjulmand Christoffer Petersen en byggeplads af byen. Denne lå på den opfyldte grund, som tidligere havde været åløb under det gamle Vesterbro. Få år senere bebyggede han pladsen med et forhus og to sidehuse samt et baghus i to etager, opført i kalksten og indrettet til jernstøberi. Hermed havde Præstø fået sin første »industri«. Sønnen, jernstøber H.C. Petersen udvidede besiddelsen i 1880, ved at tilkøbe naboejendommen.

Støberihallerne i 1930'erne
Gården ved støberihallerne ca. år 1930.

Bygningskomplekset på Adelgade 20 er stort set opført i løbet af en menneskealder:

Forhuset er fra 1886, det vestre sidehus fra 1889, det østre fra 1904 og hallerne ned mod åen i 1898 med udvidelse i 1902. Der blev drevet jernstøberi, senere maskinværksted og senest automobilværksted.