Generalforsamlingen 2014

26 medlemmer var mødt frem til foreningens første ordinære generalforsamling i Bio Bernhard, Præstø.

De fremmødte medlemmer blev budt velkommen af foreningens formand, Henny Jørgensen, som kort orienterede om foreningens baggrund.

Herefter førte dirigenten, Frederik Christiansen, forsamlingen igennem en uformel og hyggelig dagsorden, som blev indledt med en beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år fra formanden. 

Beretningen godkendtes og efter aflæggelse af regnskab tog dirigente ordet for at orientere om det eneste fremsendte forslag: Afholdelse af udstilling af unikke krukker af Christian Bruun i de rå haller fra 30. maj til udgangen af juni.

Forsamlingen godkendte forslaget, hvorefter man gennemførte valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Der var mange positive opfordringer og kommentarer under dagsordenens sidste punkt (Eventuelt), herunder en kraftig opfordring fra generalforsamling om at bestyrelsen opkræver kontingent eller opfordrer til frivillige donationer, således at foreningen får lidt arbejdskapital til de mange vigtige opgaver.