Nye tilsagn om støtte, der nærmer sig 60 %

Knud Højgaards Fond har givet tilsagn om støtte til KunsthalGlas.

 

Optimismen steg adskillige grader i både arbejdsgruppe og Støberihallernes Venner, da tilsagnet om støtte på 5 mill. kr. fra Knud Højgaards Fond forelå.

Fondens historie går tilbage til 1944, hvor civilingeniør Knud Højgaard skænkede en betydelig aktiepost i Højgaard & Schultz a/s til “Civilingeniør Knud Højgaards Legat”.

Knud Højgaards Fond støtter museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til børn og unge med handicap.

Vordingborg kommune overdrager bygningerne

I den netop indgåede budgetaftale i Vordingborg kommune er det aftalt, at bygningerne, der skal huse KunsthalGlas overdrages til den kommende fond. Denne glædelige beslutning betyder yderligere 2,1 mill. kr. i gevinst for projektet, der nu er næsten 60 % finansieret.

Med den stigende optimisme på baggrund af de to seneste tilsagn arbejder fonds-arbejdsgruppen nu ihærdigt videre med at søge midler.

Kontingent

Med målet i sigte og et stigende aktivitetsniveau forventer Støberihallernes Venner, at de medlemmer, der endnu ikke har betalt det beskedne kontingent på 100 kr. for hele husstande nu indbetaler beløbet til konto 6140  -  4137111 i Møns Bank.