Generalforsamling 2018

Støberihallernes Venner afholder  Generalforsamling

kl 19.00, onsdag den 28. marts 2018  i

Bio Bernhards Baghus, 1. sal, Adelgade 41, 4720 Præstø: 

 

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af bestyrelsens beretning

3.   Aflæggelse af revideret regnskab

4.   Indkomne Forslag

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.   Valg af 1. og 2. suppleant

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant

8.   Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. marts 2018.