Generalforsamling 2019

Støberihallernes Venner afholder  Generalforsamling

kl 19.30, torsdag den 25. april 2019  i

Bio Bernhards Baghus, 1. sal, Adelgade 41, 4720 Præstø: 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af bestyrelsens beretning

3.   Aflæggelse af revideret regnskab

4.   Indkomne Forslag

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.   Valg af 1. og 2. suppleant

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant

8.   Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. april 2019.