Lukning af Støberihallerne på ekstraordinær generalforsamling

                                      Indkaldelse til

     Ekstraordinær Generalforsamling: 23. oktober 2019.

 

Til medlemmer af Støberihallernes Venneforening.

 

 

På sidste generalforsamling, april 2019, ventede vi på, at kommunalbestyrelsen ville bekræfte et tidligere givet tilsagn om tilskud på 2 mil.  Bestyrelsen havde sikret at Kund Højgårds fond stadig stod ved deres bevilling på 5. mil. Men det beløb kunne vi redde bygninger, tag, vinduer, døre,vægge, og genopbygge de manglende mure mod vest.

 

Vi var klar til at sætte byggeri i gang, og efterfølgende tage fat på aktivering af områdets foreninger og interessegruppe, for at samle materiale til hvad der kunne gøres plads til i bygningerne.

 

Desværre, som I sikkert ved, valgte flertalsgruppen at sige nej, uden yderligere dialog, så bestyrelsen  måtte se i øjnene at projektet måtte lukke.

 

Vi besluttede at tilbageføre og betale indgåede støtte beløb, og senere på året indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med det formål at nedlægge ”Støberihallernes Venneforening.”

 

Den ekstra ordinære generalforsamling afholdes den 23. oktober i Bio Bernhards Baghus, 1. sal, kl. 19.

 

 

Dagsorden for aftenen er kort

 

1)       Valg af dirigent

2)       Bestyrelses indstiller af foreningen nedlægges, i forhold til vedtægter af 2013.