Støberihallerne lukker

 

Det er med stor beklagelse, at ”Støberihallernes Venner” har erfaret, at Vordingborg kommunalbestyrelse ikke længere ønsker at fastholde beslutningen om at støtte renoveringsprojektet af de gamle Støberihaller i Præstø.

 

Det har været en meget langvarig proces siden Vordingborg kommune modtog den imponerende gave fra Per Hebsgaard og det har – trods svingende engagement – været tæt på flere gange. Det oprindelige projekt blev nødlidende, først ved RealDanias exit og derefter ved Per Hebsgaards efterfølgende tilbagetrækning af gaven.

 

Men projektet har altid haft en vision om at tilføre Præstø, Præstø’s borgere og Vordingborg kommune nogle stærkt tiltrængte faciliteter i de spændende lokaler, og derfor blev der fortsat arbejdet hårdt i Præstø på at realisere visionerne.

 

Knud Højgaards Fond ville med stor velvilje gerne medvirke til at bevare de unikke bygninger og med en intens arbejdsindsats blev der etableret en ny forening til at stå for projektet og et egentligt renoveringsprojekt etableret. Med dette projekt gav Knud Højgaards Fond tilsagn om fuld støtte på 5 mio. kr. på baggrund af et fortsat tilsagn Vordingborg kommune om tilskud på 2 mio. kr.

 

Foreningen var derfor klar til at igangsætte detailprojektering af projektet, men afventede kommunens formelle bekræftelse på støtten. Desværre viste det sig at kommunalbestyrelsens politiske flertal skiftede holdning og derfor ikke længere ønskede at støtte projektet.

 

Det er ærgerligt for Præstø, for byens borgere og turister og for Vordingborg kommune at det politiske flertal har skiftet holdning og dermed lukker et projekt, der dels kunne bevare de unikke bygninger og skabe et kulturelt og socialt aktivitetscenter i Præstø.

 

Foreningen ”Støberihallernes Venner” beklager beslutningen, men må tage den til efterretning. Foreningens bestyrelse har derfor besluttet at lukke projektet og meddele Knud Højgaards Fond at vi desværre ikke ser os i stand til at fortsætte og at der derfor ikke bliver brug for de bevilgede 5 mio. kr.

 

Foreningen er utroligt glad for den opbakning, som de mere end 250 medlemmer har ydet gennem årene og også for den støtte som mange ud over kontingentet har ydet til projektet ved at støtte den lokale indsamling af midler. De mange bidragsydere vil nu i den nærmeste fremtid få tilbagebetalt deres bidrag, hvorefter foreningen efter sommerferien afholder en ekstraordinær generalforsamling for at nedlægge foreningen.

 

”Støberihallernes Venner” er skuffet over det politiske flertals beslutning, netop som projektet stod foran virkeliggørelse, men er også stolt over de mange flotte udstillingsaktiviteter, der er gennemført i de gamle Støberihaller gennem årene.

 

På bestyrelsens vegne,

 

Henny Jørgensen