Støberihallernes Venner, KunsthalGlas

Foreningen er stiftet i slutningen af april 2013 med støtte fra Præstø Kunstforening,  Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn, Præstø Lokalråd og Præstø Handels og Erhvervsforening.

 

Foreningens formål er i bred forstand at skabe interesse for og yde enhver form for støtte til driften af Støberihallerne i Præstø.

 

Der vil for foreningens medlemmer blive mulighed for aktivt at medvirke i de løbende aktiviteter i og omkring KunsthalGLAS.

Foreningens medlemmer vil løbende blive orienteret om projektets udvikling, og der vil blive afholdt orienteringsmøder der vil gøre det muligt at følge udviklingen.

Ved generalforsamlingen 2014 blev bestyrelsen opfordret til at indføre kontingent eller bidrag. I foråret 2015 besluttede bestyrelsen at indføre et kontingent på 100 kr. om året for en husstand.

Enkelte medlemmer har også ønsket at yde særlige bidrag, hvilket modtages med glæde.

Bidrag eller kontingent kan indbetales på foreningens konto:

6140  -  4137111 i Møns Bank.