Støberihallernes Venner, KunsthalGlas

Bygningskomplekset midt i Præstø

 

Velkommen til Støberihallerne

Denne forenings formål er i bred forstand at skabe interesse for og yde enhver form for støtte til driften af Støberihallerne i Præstø. Der vil for foreningens medlemmer blive mulighed for aktivt at medvirke i de løbende aktiviteter i og omkring KunsthalGLAS.

Oprettelse af KunsthalGLAS tager sit udgangspunkt i en donation af værker fra den internationalt kendte glasmager Per Hebsgaard, og vil på sigt danne rammen om både en permanent og en skiftene ustilling af arbejder med udgangspunkt i glaskunsten.

Per Hebsgaards fantastiske og unikke glaskunst vil give offentligheden et enestående indblik i moderne international glaskunst og formidle glaskunstens udvikling i de seneste 30-40 år. Det er Per Hebsgaards fortjeneste, at værkstedet i Præstø er blevet et dansk, internationalt kraftcenter for kreativitet og innovation.

Hebsgaard samlingen i Støberihallerne vil ikke blot give disse nyt liv, men vil samtidig sikre en efterhånden sjælden arkitektur, der gennem restaurering og renovering vil stå som et flot udtryk for datidens industriarkitektur og bære vidnesbyrd om købstadens liv og arbejde.

En kunsthal for moderne glaskunst vil styrke en levende og stærk bymidte i Præstø og tilbyde oplevelser, som ikke findes andre steder, hverken i Danmark eller i udlandet. KunsthalGLAS vil sætte fokus på koblingen mellem købstadens kunst og kultur og byens enestående bygningskulturarv.

Samtidig vil der kunne skabes et udstillings- og kulturrum i Præstø, hvor sidebygningerne til hallerne kan rumme andre kunstaktiviteter, museumsbutik, foredragslokaler og café.

Støberihallerne

Bygningskomplekset midt i Præstø.